Дигитализирайте и автоматизирайте дестилационната кампания с помощта на нашия специализиран модул. Проследете всяка стъпка от превръщането на Вашата току-що събрана реколта във висококачествен краен продукт

Използвайте нашето персонализирано софтуерно решение, за да извлечете максимума от Вашата реколта, докато я трансформирате в още по-ценен продукт. Възползвайте се от възможностите за проследяване и оптимизация през целия процес. С Distillery Assistant следите важните производствени параметри, за да сте сигурни, че продукцията Ви ще отговори и на най-високите стандарти за качество

Оптимизирано използване на ресурси и ефективност на производството

Напълно съвместим с модулите Harvest Assistant и Warehouse Assistant;

Проследяване на доставките от всеки пункт за събиране до дестилерията в реално време;

Възможност за откриване на неточности и предотвратяване на кражби на набрана продукция;

Подробна отчетност и систематизация на всички закупени от външни доставчици количества и възможност за калкулиране на дължими суми по доставчици.

Автоматизация на процесите и осигуряване на качеството

Нагледни анализи за благодатността на всеки сорт посредством достъп до статистически данни за неговата производителност;

Автоматично пресмятане на стойности при създаване на хамури;

Установяване на неточности и проблеми в реално време и възможност за бърза реакция за отстраняването им;

Проследяване в реално време на всички важни химични показатели на крайния продукт, което гарантира постоянно ниво на качеството.

Базирани на модерни технологии, приспособими към специфичните нужди на съответния дестилационен процес

Конкурентни цени и гъвкави модели за плащане

24/7 професионална поддръжка във всички фази на Вашата земеделска дейност

Вижте как Distillery Assistant може да Ви помогне да

извлечете максимума от Вашата дестилационна кампания