Настоящата глобална ситуация изисква от фермерите да са готови за постоянна промяна що се отнася до техния бизнес

С непрекъснатото нарастване на търсенето на храни и други селскостопански продукти и предвид ограниченото количество обработваема земя и налични ресурси, фокусът се насочва към високоефективните и екологично устойчиви земеделски производства. Внедряването на съвременни технологии е ключов фактор за успешния селскостопански бизнес днес

Нашата мисия:


Помагаме на земеделските производители да подобрят ефективността и устойчивостта на своя бизнес, използвайки най-модерните технологии.

Нашата визия:


Създаваме прозрачна и ефективна платформа, приспособима към специфичните нужди на всеки клиент.

Нашата цел:


Повишаваме производителността и рентабилността на нашите клиенти чрез оптимизация на основните процеси; свеждаме до минимум негативното им въздействие върху околната среда като елиминираме загубите при изразходването на вода и енергийни ресурси.

4

продукта, създадени за по-малко от 3 години

5000+

служителя отчитат извършената от тях работа и получават своето заплащане на база нашия софтуер всяка година

50%

повишение на ефективността

1000+

работни часа спестени годишно по отношение бюджетно управление

4

продукта, създадени за по-малко от 3 години

5000+

служителя отчитат извършената от тях работа и получават своето заплащане на база нашите решения всяка година

50%

повишение на ефективността

1000+

работни часа спестени годишно по отношение бюджетно управление